Placeholder Picture
Placeholder Picture

BNConnect B.V.
Albert John Luthulistraat 80
1447XG Purmerend
+31(0)299 642914
+31(0)6 54757053
info@bnconnect.eu

Placeholder Picture

Ontwikkelingsbureau
voor verantwoorde
energiebesparende investeringen

vrachtwagenssportaccomodaties

BNConnect is een ontwerp en ontwikkelingbureau wat zich richt op het gebied van verduurzamen. Zoals bekend en veelvuldig door de media naar voren gebracht is dat de huidige energievoorziening uit fossiele bronnen te veel vervuiling veroorzaken en een gevaar vormt voor de gezondheid en welzijn van alle levensvormen op aarde.

BNConnect ontwerpt en ontwikkeld methoden c.q. concepten om de overgang naar schone energie te kunnen laten plaatsvinden op basis van bedrijfseconomisch verantwoorde investeringen. Alleen dan kan een snelle overgang van fossiele naar schone energiebronnen gerealiseerd worden.

BNConnect heeft inmiddels de volgende concepten op de markt gebracht:

LED verlichting voor bloemenvrachtwagens
verduurzamen van sportaccommodaties

Klik voor meer informatie op de knoppen links